מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

תושבים יקרים,

כבכל שנה, מוגש לכם סיכום שנתי של פעילות המועצה .2020 בתחומי העשייה השונים במהלך שנת השנה החולפת, עמדה בסימן של מגיפה עולמית ומשברים בתחומי הבריאות, הכלכלה, החינוך ועוד. כולנו ניצבנו בפני אתגרים חדשים. עלינו להיות מוכנים גם לאלו המצפים לנו בשנה הקרובה.

ישובי המועצה ממשיכים להתרחב, הקהילות צומחות, נבנים מבני ציבור וחינוך ומפותחות תשתיות חיוניות. אושר ועומד על 2021 תקציב המועצה השוטף לשנת מיליון שקלים. השנה, התקציב נבנה בהתאם 360 כ - לאירועי השנה החולפת. המליאה אישרה גם את תקציב , אשר יופנו גם השנה למגוון רחב של ₪ מיליון 73 בסך כ- 2022-2021 הפיתוח הדו-שנתי לשנים פרויקטים בתחום החינוך, הבינוי ושיפור איכות החיים של תושבי העמק. המועצה מתמודדת עם אתגרים המאיימים על אורח החיים של תושבי העמק; במהלך השנה החולפת, עם התפרצות נגיף הקורונה, עסקנו רבות בהנגשת מידע, יצירת תוכן בתקופה מורכבת זו, יש חשיבות עליונה הפקת פעילויות מקוונות ומתן תמיכה לוותיקי העמק. להמשיך לדאוג לאוכלוסיית הוותיקים, שמכורח המציאות מבודדת יותר. כל הגופים המקצועיים במועצה - אגף קהילה ורווחה, "קתדרת עמק יזרעאל" ו"עמותת ותיקי העמק", פועלים יחד על מנת לספק לציבור יקר זה את התמיכה המרבית. שמתכלל ומרכז את הטיפול בנושא. הצוות מפעיל מערך הקמנו במועצה צוות קורונה ייעודי חקירות אפידמיולוגיות עצמאי ב"חדר מצב", מיוחד לכך. מידי יום, נערכות הערכות מצב וניתנת תמיכה בקהילות, לבעלי התפקידים ולתושבים. לתמיכה כלכלית בתושבי מועצה שהכנסתם נפגעה באופן משמעותי ממשבר הקמנו קרן סיוע הקורונה. השלים תהליך חשיבה רחב ועמוק, לקידום מערכת חינוך מיטבית בעמק אגף החינוך במועצה יזרעאל. התכנון מאגד את כלל מערכות החינוך בעמק, מינקות ועד בית הספר התיכון. החזון הוגדר כ"גיבוש עולם הערכים" של מערכת החינוך וכולל למידה חדשנית, פריצת דרך טכנולוגית, בחינת המרחב הפיזי של מערכת החינוך, תפקיד מערכת החינוך בקהילה, מיפוי מוסדות חינוך ועוד. השנה, עסקנו בהאצת התהליכים שהוטמעו במהלך המסע החינוכי ובמימושם. 'חינוך עמק יזרעאלי - יחד מצמיחים חלומות!' - מיזם פורץ דרך, ביוזמת המועצה ובמימונה, מרכזים לחינוך משלים ביישובי המועצה פתחנו שמטרתו לספק תמיכה לתלמידי כיתות ה'-י"ב, כשבתי הספר פועלים באופן מוגבל, בשל צו השעה. התמיכה כוללת את כלל משאבי החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי והקהילות ברחבי עמק יזרעאל. אנו ממשיכים להיאבק בכוונת משרד התחבורה להקים בעמק יזרעאל שדה תעופה מקביל המשכנו בהשקעת משאבים ומירב המאמצים למניעת הקמתו של שדה התעופה בעמק. לנתב"ג. בדקנו חלופות נוספות ופעלנו בשיתוף עם רשויות המרכז והדרום, להקמת השדה בנבטים - שם משוועים לו. במקביל, נמשך שיתוף הפעולה עם עיריית חיפה, לבחינת הקמת שדה תעופה אזורי בעיר. אנו פועלים בשיתוף עם מטה המאבק של התושבים, אנשי העמק והאזור, המסורים למאבק - ומודים לכל השותפים בכך. השנה הבאה תהיה מכרעת במאבק חשוב זה לעתידו של העמק, ואנו נחושים לנצח בו!

2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker