מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

קהילה ורווחה

קהילות הוכשרו ועדים וועדות ביישובים, במגוון תחומים, במסגרת 'מכללת קהילה פעילה' התקיימו מפגשי ייעוץ בתחום ההתנדבות לבעלי תפקידים ביישובים ליווי ועדות רווחה ועזרה הדדית ביישובים והכשרתן קיום תהליכי שיח קהילתי ובניית הסכמות בקהילה ערבי הוקרה למתנדבים פיתוח מיזמים להתנדבות בתקופת הקורונה (סיירת דיגיטלית, התנדבות מהבית, מתנדבים במיח"מ - מרכזים ישוביים לחינוך משלים קליטת עלייה פעילות קליטת העולים החדשים במועצה מתרכזת באתר הקליטה, בקיבוץ מרחביה. יחידות דיור. 38 ובו 11 האתר פועל, זו השנה ה – עולים חדשים מקסימים, דוברי רוסית, 111 גם השנה, למרות תקופת הקורונה המאתגרת, נקלטו עולים. 130 מרוסיה, אוקראינה וביילורוסיה. באתר הקליטה גרים כיום כ- כל העולים עלו במסגרת תכנית 'בית ראשון במולדת', מטעם הסוכנות היהודית והתנועה הקיבוצית. התכנית מקנה לעולים, באמצעות המועצה, ליווי צמוד של פרוייקטורית ומסגרת חמה ותומכת, בתקופה הראשונה לשהותם בארץ.

21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker