מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

סב יום – עמותת ותיקי עמק יזרעאל

– קבוצת מניפה לליווי עסקים קטנים של וותיקי העמק, בשיתוף 'מעברים 'גמלאים בונים עסקים' בעמק'. קהילה כפרית תומכת – בשיתוף עם אגף קהילה ורווחה - ליווי הפעילות ביישובי המועצה מועדוני ותיקים ביישובים בשיתוף עם מחלקת החינוך, בתי הספר ובית האומנויות – 'עוד חוזר הניגון', פרויקטים בין-דוריים עבודת קרמיקה ופסיספס משותפת בבתי הוותיקים ברחבי המועצה, באמצעות סטודנטים פרויקט 'סיפורי חיים' ולימוד מחשב מהמועצה – שיתוף פעולה עם מחלקת צעירים במועצה - משבר הקורונה מחייב לפעול על פי הנחיות התו הסגול ולכן, הבריכה נפתחת הבריכה הטיפולית ונסגרת לסירוגין

24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker