מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

ישובים

מחלקת ישובים משמשת כגוף מקצועי, המקדם את היישובים והקהילות. המחלקה מקשרת בין היישובים לבין מחלקות המועצה השונות. מתקיימת עבודה בשיתוף פעולה עם הנהלות היישובים ומזכיריהם, על פי צו המועצות האזוריות, כולל הערכות וביצוע בקרה. כמו כן, מתבצע מעקב וליווי של הניהול המוניציפלי השוטף ביישובים, הפעלת מערכות ביקורת היישובים בהתאם לכללים, הכשרת המנהיגות היישובית, ליווי היישובים בתהליכי הרחבה, שינוי, צמיחה והתחדשות, על ידי צוותים רב תחומיים. מחלקת ישובים אחראית גם על ועדות הקבלה האזוריות. אשכולות ישוביים המשיכה הפעילות לפיתוח אשכולות היישובים, בשני אזורים: 2020 בשנת הכולל את היישובים: הושעיה, ציפורי, שמשית, הסוללים, חנתון, אלון הגליל, אשכול צפוני מצפה עדי, הרדוף, סועאיד חמירה, גבעת אלה. הכולל את היישובים: אחוזת ברק, דברת, עין דור גזית וכן, מועצות שכנות: כפר אשכול מזרחי תבור, מועצה אזורית גליל תחתון ומועצה אזורית בוסתן אל מרג'. פעילות האשכולות מקדמת חשיבה אזורית משותפת לצורך הרחבה, פיתוח והנגשת שירותים ליישובים המרוחקים ממרכז המועצה. הפרויקט מתוקצב וממומן בשיתוף החטיבה להתיישבות והפעילות נעשית בשיתוף מחלקות המועצה - כל מחלקה בהתאם לתחומי אחריותה. פעילויות אזוריות, שקודמו השנה באשכולות: מרכזי הדרכה לגיל הרך ותכנית 'אם לאם' בקהילה הסדרת מערך התחבורה הציבורית ביישובי האשכול הצפוני קידום שיתופי פעולה בין בעלי עסקים הקמת מרכז למידה ללימודי עברית וערבית ניידת משחקים 'אשכולית' ביישובי האשכול המזרחי פסטיבל 'צבעי יסוד' באשכול מזרחי פרויקט 'קהילות מאמצות את נחל תבור' באשכול המזרחי הקמת שלוחה של בית האומנויות באחוזת ברק פתיחת קבוצת רובוטיקה בדברת קידום יזמות של תושבים: בית מדרש, שבילי ניקיון ועוד כל הפעילויות מתקיימות בהובלת צוותי היגוי של האשכולות ובסיוע מחלקות המועצה.

השנה הושקו שני קווי תחבורה ציבורית ביישובי האשכול הצפוני וקו נוסף שנכנס לגבעת אלה

! ידעת ש...

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker