מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה אחראי על קידום איכות הסביבה, שימור השטחים הפתוחים והטמעת ערכי הקיימות. זאת, באמצעות ריכוז הפעולות בתחומי החינוך הסביבתי במוסדות החינוך, קידום קיימות בקהילות, שיקום, שימור ופיתוח שטחים פתוחים, אכיפה ופיקוח - תעשייה וסביבה, השירות הווטרינרי ומערך איסוף האשפה והפסולת למיחזור. השנה, הקורונה הביאה עמה אתגרים חדשים והאגף התאים את העשייה והמענה לתושבים, בהתאם למציאות החדשה. חינוך סביבתי - במהלך השנה החולפת, התקיימו שלוש השתלמויות למורות, גננות וסייעות בנושא זה. 'חינוחוץ' כל השתלמות כללה סדנאות מגוונות ללימוד מיומנויות, כגון: מלאכות עתיקות, סיפור סיפורים, משחקים ולמידה בטבע, ליקוט ועוד. כתוצאה מההשתלמויות, הלמידה החוץ כיתתית וימי היער גנים. גננות ומורות 20 מיושמים באופן קבוע במחצית מבתי הספר היסודיים בעמק, וביותר מ- שיוצאות באופן קבוע לשהות בחוץ, מלוות על-ידי צוות האגף ובוגרי ההשתלמויות המנוסים. - בגני הילדים ובבתי הספר, נערכו מגוון פעילויות וימי שיא בנושאי קיימות, כגון: חינוך לקיימות הפרדת פסולת והפחתת צריכה, גינון וחקלאות ברת קיימא, שמירה על השטחים הפתוחים, מגוון ביולוגי, בניה ירוקה ועוד. - מתקיימת תמיכה שוטפת בצוותי החינוך להסמכת גנים ובתי ספר גנים ובתי ספר 'ירוקים' ירוקים, לעידוד אורח חיים מקיים במוסדות החינוך ולפיתוח מנהיגות ירוקה. כמעט כל בתי הספר בעמק הם 'ירוקים', והשנה זכה בית הספר 'רעים' בשמשית לתעודת בית ספר ירוק מתמיד. דגש מיוחד ניתן בחטיבות הביניים ובתי הספר התיכונים לפעילויות אקטיביזם סביבתי - המעודדות אזרחות מעורבת ופעילה והכירות עם מגוון סוגיות אקטואליות, כגון: התכנית להקמת שדה התעופה בעמק, השפעות תרבות הצריכה ומשבר האקלים. קיימות בקהילות במסגרת הגברת המודעות הסביבתית בקהילות ובהתאם למגבלות הקורונה, פעילי איכות הסביבה ביישובים קיימו פעילויות שונות בטבע, הצגות ילדים ב'קפסולות', בניית מתקנים מחומרים בשימוש חוזר, מבצעי ניקיון יישוביים והצטרפות למבצעי ניקיון בשטחים הפתוחים, בהם נאספו עשרות טונות של אשפה! הגינות הקהילתיות והבוסתנים בעמק, כמו גם השטחים הפתוחים, הסמוכים ליישובים, נתנו מענה לקהילה בימי הסגר וההגבלות, והיוו מקום למפגש ופנאי לפעילות מחברת לטבע ולאדמה. במהלך השנה, ישובים רבים הצטרפו למאמץ של האגף לצמצום הטמנת פסולת אלקטרונית, וב- 25 ישובים במועצה כבר הותקנו מחסנים ייעודיים לאיסוף פסולת כזו. השנה נאספו יותר מ- 22 טון פסולת אלקטרונית!

ליטר נפח להטמנה בשבוע לכל בית ולכן זכינו השנה 180 תושבי העמק ממחזרים כמות של במקום השני ברשויות הממחזרות ביותר, בקטגוריית המועצות האזוריות

וגם...

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker