מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

איכות הסביבה

פיתוח ושימור השטחים הפתוחים אגף איכות הסביבה, בשותפות עם רשות ניקוז נחלים קישון וקק"ל, לקראת סיום פרויקט שיקום ופיתוח נחל ציפורי וסביבתו. סלילת שביל הליכה מציפורי ועד מעיין הסוסים, והמשך ממעיין הסוסים לתחנת הנזירים. לצד המשך ניקוי ושיקום יערות וחורשות, מקדם האגף תכנית אב לשימור השטחים הפתוחים. בימים אלה, אנו בתהליך תכנון של תכנית פיתוח ושימור לאורך נחל טבת, נחל עדשים ועד לנחל קישון. זאת, במטרה לשקם ולהנגיש את הנחלים לציבור התושבים, בדומה למה שנעשה בנחל ציפורי. תכנית דומה מקודמת יחד עם רשות ניקוז ירדן דרומי, במעלה נחל תבור. האגף פעל למניעת השלכת פסולת, גרימת נזק והשחתה, וממשיך לקדם תכנית אב למניעת לשטחים המיוערים ולנחלים. 4X4 כניסתם של כלי רכב פיקוח תעשייה האגף ממשיך לפעול לצמצום השפעת התעשייה על הסביבה. הנושא מרוכז בידי סגן מנהל האגף, שהנו רכז תעשייה במשרה מלאה. הרכז עובד בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה והחברה הכלכלית, לשם פיקוח על המפעלים. בשנה החולפת, הושקעו מאמצים רבים בהתנגדות להרחבת תחנת הכוח ב'אלון תבור' ובטיפול ממוקד במספר מפעלים שזוהו כבעלי פוטנציאל לגרימת זיהום. גם השנה, הצטרף הרכז לרוב סיורי הפיקוח והדיגומים שביצע המשרד להגנת הסביבה, ברחבי המועצה. בנוסף, ביוזמת האגף בוצעו השנה מספר רב של ביקורות פתע וסיורים מתוכננים. בנוסף לדיגומים המבוצעים על ידי דיגומי פתע בארובות ובשפכי מפעלים. 10 המפעלים, בוצעו כ- האגף שותף להליך הוצאת היתרי פליטה והתנאים הסביבתיים מאת משרד הגנת הסביבה, עבור רישיון עסק חדש, או עבור חידושו. רכז התעשייה עוקב אחרי תוצאות דיגומי האוויר ותחנות

27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker