מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

איכות הסביבה

הניטור, שבשטחי המועצה ובקרבתה. האגף נותן מענה לדיווחי תושבים על ריח ופועל לזיהוי מקורו, בשיתוף עם מוקד החירום של המשרד להגנת הסביבה. נציגי האגף נוכחים בדיונים ומשתתפים בהחלטות לגבי קבלת מפעלים ועסקים חדשים.

בנייה ירוקה, תכנון סביבתי ואנרגיה מתחדשת המועצה מקדמת בנייה ירוקה ביישובים, בשיתוף אגף ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. נציגי האגף שותפים לתהליכי התכנון היישוביים והמועצה עתידה לשכור יועץ בנייה ירוקה, לליווי הפרויקטים ביישובים. בשיתוף החברה הכלכלית, האגף מעודד את התושבים להקים מערכות אנרגיה סולאריות ביתיות ותעשייתיות. המועצה זכתה להיות רשת פיילוט של משרד האנרגיה ו'מרכז השל לקיימות' לקדם את תכנית 'שמש יזרעאלית' שמטרתה לייצר את כל החשמל הנצרך ברשות, באמצעות אנרגיה סולארית. גינון בר-קיימא המודעות לסכנות הבריאותיות של חומרי הדברה והשפעותיהם על הטבע ועל המגוון הביולוגי, מובילות ישובים רבים להצטרף למהלך של גינון ללא ריסוסים. עשרה ישובים כבר מיישמים גינון אקולוגי בשטחים הציבוריים, ונהנים ממרבדי פריחה מרהיבים באביב ומסביבה בטוחה ובריאה. האגף ממשיך ללוות ולתמוך ביישובים שעוברים לגינון בר קיימא. ישובים נוספים מיישמים מודלים של גינון בר קיימא והימנעות מריסוסים במרכז היישוב ובעיקר, באזור מוסדות חינוך וגני משחקים.

28

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker