מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

בעקבות הקמת "ועדה המועצה תמשיך למנוע פגיעה בערכי טבע ונוף ולשמר את ערכי המורשת. דרישה להעברת אלפי גיאוגרפית קבועה לגבולות ולחלוקת הכנסות" על ידי משרד הפנים, עלתה דונמים של אדמה חקלאית מיישובי עמק יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוקת הכנסות איתן אנו נאבקים בתבונה ובמקצועיות לשמירה על אדמות העמק ולשימור מאזורי התעשייה שהקמנו. החקלאות והשטחים הפתוחים. הגענו להסכמות עם חלק משכנינו, בכפוף לאישור משרד הפנים, ונמשיך לפעול מול רשויות שכנות, נוספות. המועצה האזורית עמק יזרעאל מעוניינת לשתף פעולה עם שכניה ולפעול עמן לפיתוח בר-קיימא. המועצה רואה בחיוב הקמת מיזמי פיתוח, אך תקפיד, ללא פשרות, על בריאות הציבור ועל איכות הממשלה החליטה לאפשר ליזמים פרטיים להקים תחנות כוח לייצור חשמל המונעות הסביבה! בגז. בעקבות החלטה זו, קמו יזמים פרטיים וגורמים המבקשים להקים מיזמי אנרגיה בסביבתנו וביישובינו, ופעלו לקבל אישורים ב"וועדה לתשתיות לאומיות" בהליך מקוצר. המועצה, בשיתוף עם מועצות שכנות, דרשה מהממשלה להחזיר את התהליך התכנוני למסלול המקובל, כדי לוודא שקיפות ושיתוף הציבור, כנדרש. על גגות של מבני המועצה ממשיכה לקדם אנרגיה ירוקה באמצעות הקמת מערכות סולאריות ציבור ומגרשי ספורט ברחבי העמק, במסגרת תכניות ההסדרה של רשות החשמל. מערכות אלה מאפשרות לנו לייצר חשמל, ללא זיהום ולחסוך בהוצאות המועצה, באופן משמעותי. המועצה כבר מייצרת את החשמל למבני הציבור שלה! השנה, החל תהליך של העברת עובדי המועצה לשימוש בכלי רכב חשמליים והוקמו עמדות טעינה בבית המועצה. נמשיך לממש את חזון המעבר לאנרגיה ירוקה והפחתת גורמי זיהום בעמק. לשיפור השירות לתושבים. במסגרת דיגיטציה והטמעת שירותים מקוונים המועצה מקדמת מאמצים אלה, הקמנו אתר אינטרנט מועצתי חדש, על מנת לאפשר שירות מיטבי ומהיר לתושבים. בכמחצית מיישובי המועצה, בבינוי רחב היקף ובתכנון הרחבות אגף ההנדסה ממשיך לעסוק בפרויקטים של הנגשת מבנים, פיתוחם ושדרוגם. באזור הצפוני ובאזור המזרחי של העמק, כדי אשכולות היישובים סיכמנו שנת פעילות במסגרת להנגיש את השירותים והמענים לכלל יישובי המועצה. שייעודה לספק שירותי תמיכה לתיירני העמק, ולפעול במועצה, הוקמה מחדש מחלקת תיירות למיתוג העמק כמוקד תיור משמעותי למטיילים מכל רחבי הארץ. בליווי ובסיוע של הצוותים מכל אגפי המועצה ומחלקותיה. קהילות העמק פורחות ומשגשגות מוצעות לתושבי העמק – מהגיל הרך ועד הגמלאים וגיל הזהב. שפע פעילויות תרבות ותמיכה נמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות ושפע שירותים עבור תושבינו. נשמור על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים המצוינת, ממנה כולנו נהנים!

בברכה,

אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

www.eyz.org.il

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker