מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

הנדסה

אגף הנדסה אחראי לספק מענה בכל התחומים ההנדסיים, החל מיזם תכנון, ניהול הביצוע, שמירה על נכסי המועצה בכל תחום שיפוטה. בינוי תשתיות חינוך הערכות לעבודות קיץ ופתיחת שנת הלימודים, תוך מתן מענה לכל המוסדות בהיבט הבטיחות, .₪ מיליון 7 הנגישות ופתרונות בינוי שונים, העונים לצרכי החינוך, בהשקעת כ- בבית הספר 'יחד' 1 בהרדוף, 2 בבית הספר קישון, 1 בויצ"ו נהלל, 2 כיתות יבילות – 11 הקמת ב'עמק המערבי' 2 גבעת אלה, ספרייה חדשה בגבעת אלה (המורכבת משתי כיתות יבילות), .₪ מיליון 10 מעונות יום – בבלפוריה, היוגב, אחוזת ברק וכפר ברוך, בהיקף של כ- 4 נבנו בבית הספר 'עמקים תבור' מזרע – בימים אלה שוקדים על השלמת שלב ד'. יימסר לבית הספר . שלב זה כולל אודיטוריום, כיתות , אמפי מרכזי ומתקני ספורט, בהשקעה 2020 עד סוף דצמבר .₪ מיליון 12 של כ- .2022 מועדוני נוער - לקראת תחילת הביצוע. צפי לסיום – מרץ 4 הושלם תכנון מ"ר. 80 קידום תכנון מפורט לשלב ב' בבית הספר בשדה יעקב – כ- ספורט הוקם אולם ספורט במימון משותף של המועצה והיישוב. עדי .30.1.21 הוקם מגרש ספורט ואמפי. יושלם עד חנתון מקודם תכנון מפורט להקמת אולם ספורט וחניות לבית הספר. אחוזת ברק הוקם מגרש ספורט בבית הספר. הרדוף תכנון מגרש שחב"ק ושיקום מגרש הטניס. יפעת עליהם יותקנו ₪ מיליון 2.5 הקמת קירוי בשני מגרשים, בהשקעה של כ- אחוזת ברק ומזרע פאנלים סולאריים. מבני ציבור ₪ מיליון 4.5 , בתקציב של כ- בגבעת אלה הוקם מועדון חברים באחוזת ברק הקמת שלד לבית כנסת .2021 . שלב הקמת השלד יסתיים ביוני במנשית זבדה בביצוע – בניית מועדון נוער תשתיות ביישובים – כבישים ופיתוח .₪ מיליון 1.6 כבישים ופיתוח מרכז הכפר, בהיקף של כפר יהושע .3 הקמת חניון ח- מזרע המשך ביצוע שיקום ₪ מיליון 1.8 בוצע כביש כניסה ומעגל תנועה בתקציב של תל עדשים יפעת, וכיתה נוספת בחווה החקלאית – שתוצב עד סוף השנה. .₪ מיליון 3 כיתות גן חדשות בציפורי ובנהלל, בהיקף של כ- 2 הוקמו

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker