מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

הנדסה

.100 וכביש 192 כבישים – כביש מדרכה מכביש נ.ת.י (נתיבי ישראל בע"מ) לשער היישוב, בביצוע. ציפורי –מאולם התרבות לבית הספר 21 ביצוע חניות וכביש יפעת 2021 - יסתיים במהלך ₪ מיליון 6.5 שדרוג כבישים פנימיים בתקציב היוגב השלמת פיתוח באמפי – תאורה וגינון חנתון 1480 קידום פרויקט על פי החלטה מנשית זבדה וסועאד חמירה תשתיות באזורי תעשייה

.₪ מיליון 34 דונם, בהשקעה של 170 השלמת תשתיות שלב ב' – 2000 שגיא דונם. 150 תכנון מפורט לתשתיות למתחם טמפו ואדמות השבה – בשטח של גניגר .₪ מיליון 25 דונם לתעשייה, בהשקעה של כ- 150 תוספת של כ- דונם על אדמות דברת – תחילת ביצוע ב- 70 – מקודם שלב נוסף בשטח של כ- אלון תבור .2021

31

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker