מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

הנדסה

מתן מענה לעריכת סקרי עצים, כחלק מהדרישות בפרוייקטי ביצוע/הרחבות/בניה חדשה אחזקה, נגישות, בטיחות, גני משחקים, מתקני ספורט במוסדות ביצוע אחזקת מוסדות הציבור והחינוך ברחבי המועצה, כולל טיפול בכל מרכיבי הבטיחות והנגישות המחייבים אחזקה, נגישות, בטיחות, גני משחקים, מתקני ספורט במוסדות ביצוע אחזקת מוסדות הציבור והחינוך ברחבי המועצה, כולל טיפול בכל מרכיבי הבטיחות והנגישות המחייבים. קידום פרויקטים בבתי הספר ובגנים – ביצוע פרויקטים לשיפור מרחבי הלמידה. ישובים – הפרויקט בשלביו הסופיים. 8 הקמת גני משחקים חדשים ב- תכנית שיפוץ והכנת מקלטים ציבוריים ביישובים, בתכנית רב שנתית – בתיאום ובהנחיית .₪ אלף 500 מחלקת הביטחון – השקעה של כ- פרויקטים של שיפוצים והתאמות; עבור תכנית היל"ה, שיפוצים שונים במתחם המועצה. קידום מקצועי לצוותי האחזקה, באמצעות השתלמויות שונות, במטרה לשפר את יכולתם המקצועית ועבודה על-פי נהלים. תכנון מקומי, אזורי, ארצי מצומת נהלל 75 ליווי ומעורבות בתכנון ובביצוע תשתיות ארציות – כבישים; הרחבת כביש – עוקף עפולה – 65 – הרחבה מהמוביל – יפתחאל לנצרת. כביש 79 למגדל העמק. כביש ממעונות הסטודנטים לאזור התעשייה אלון תבור. רכבות רכבת כבדה, מקבילה לחוף, מחדרה לרכבת העמק – לאזור כפר ברוך. רכבת קלה מחיפה לנצרת – בתכנון מפורט. תשתיות גז טבעי קווים בלחץ גבוה, החוצים את העמק וכן, תשתיות בלחץ נמוך – אספקה ישירה למפעלים, כגון אלון תבור. תשתיות חשמל, תקשורת – ברחבי העמק.

(ינואר עד ספטמבר כולל) ילדים בעמק; 362 בשנה האחרונה נולדו בנים 200 בנות, 162

! ידעת ש...

33

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker