מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

אגף כלכלי

תעשיה, תעסוקה ופיתוח כלכלי אלון תבור

נמשכות העבודות לתחזוקת פארק התעשייה, כמו גם להרחבתו, בהתאם לתוכניות. במסגרת שיפור הנראות של הפארק, הוקם גן פסלים, מעשה ידיהם של פסלים מהעמק ומתבצעות עבודות תחזוקה וגינון, לרווחת עובדי הפארק והאזור. 2000 שגיא נמצא בשלבים האחרונים של השלמת פיתוח התשתיות. כל 2000 פארק התעשייה שגיא השטחים לתעשייה שווקו למפעלים ובשנה הקרובה, נחזה בתנופת בניה של מפעלים חדשים. דונם, המיועדים לשמש כמרכז 20 בנוסף, רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) שיווקה מתחם של מסחרי לרווחת משתמשי הפארק והסביבה. מקודמת תכנית בשיתוף רמ"י ומינהל התכנון להרחבת פארק התעשייה, במטרה למצות את הפוטנציאל האזורי ולהביא לחיזוק מקורות הפרנסה והכלכלה בעמק. פיתוח מתחמי תעסוקה חדשים מתקיים שיח ענייני עם רשויות התכנון, במטרה להוסיף מתחמי תעסוקה בעמק. הנושא נבחן ומקודם, גם במסגרת התוכנית הכוללנית ומיועד להתבסס על שיתופי פעולה בין המועצה האזורית עמק יזרעאל, לבין שכניה. כל זאת, במטרה להביא לפיתוח בר-קיימא בעמק, על מנת לבסס מקורות פרנסה ותעסוקה, שיחזקו את האזור כולו. החלפת תאורת רחובות במסגרת המהלכים להתייעלות אנרגטית ולהקטנת פלטת גזי חממה, מתבצע פרויקט החלפת תאורה ביישובי המועצה. הפרויקט צפוי להסתיים בתקופה הקרובה ואמור לשפר את רמת

התאורה ביישובים, כמו גם לחסוך באנרגיה ובעלויות. אנרגיה סולארית במהלך השנה הקרובה, בכוונת המועצה למהלך להיכנס

משמעותי בנושא. זאת, לאחר שהשלב הראשון להתקנת מערכות סולאריות על גגות מבני הציבור, הושלם בהצלחה. המהלך הנוכחי מיועד לפתח קירוי סולארי על חניות, כמו גם להנגיש ולעודד תושבים להתקין מערכות פרטיות על גגות בתיהם הפרטיים.

34

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker