מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

אגף כלכלי

כלי רכב חשמליים בימים אלו, החל במועצה תהליך לעידוד המעבר לכלי רכב חשמליים, במטרה להביא להפחתת זיהום האוויר ולהתייעלות אנרגטית. במסגרת מהלך זה, המועצה מקימה מערך עמדות טעינה,

במימון משרד האנרגיה, וקירוי סולארי מעל חניונים. הכוונה היא להוות דוגמה לתושבים ולעודד מעבר לתחבורה ירוקה. הרכבים החשמליים הראשונים כבר נוסעים ברחבי העמק והחיסכון העצום בדלק מתורגם לחיסכון בשקלים, בקופת המועצה. חקלאות האגף הכלכלי משמש

כגורם המתכלל את הפעילות החקלאית בעמק וזאת, באמצעות הרכז החקלאי והוועדה החקלאית. המשימות העיקריות בנושא החקלאות הן הבטחת מים בכמות ובמחיר שיאפשרו קיום חקלאות בעמק. בנוסף, מבוצע באופן רציף מאמץ ממוקד להבטחת הזכויות בקרקע, לרבות התמודדות עם איומים לפגוע בזכויות החקלאים. במסגרת הפעילות השוטפת, מתבצעות עבודות לתחזוקת דרכים חקלאיות ולמתן מענה לצרכי החקלאים, בתחומים שונים. גולת הכותרת היא לאפשר לחקלאות המפוארת של עמק יזרעאל להמשיך ולהתקיים בצורה מכובדת ורב דורית. תיירות

מחלקת התיירות במועצה 2019 הוקמה בספטמבר (לאחר סגירת עמותת התיירות) מתוך כוונה לרכז את הפעילות הקיימת וליצור ביחד עם התיירנים שיתופי פעולה, לקידום התיירות בעמק יזרעאל. ;2020 במהלך שנת נערכה היכרות אישית עם אנשי התיירות ביישובי המועצה וכן, היכרות עם בעלי תפקידים במשרדים ובגופים הממשלתיים הרלוונטיים.

35

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker