מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

אגף כלכלי

הוקם פורום לקידום התיירות בעמק יזרעאל, בשיתוף עם 'מעוף' ו'מעברים בעמק'. הפורום הוקם לצורך אפיון ה"מוצר" 'תיירות עמק יזרעאל' כבסיס לתהליך מיתוג ושיווק עמק יזרעאל כיעד תיירותי. כללה מגוון שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה, לטובת אירועים 2020 תכנית העבודה לשנת משותפים והגדלת החשיפה של אתרי התיירות. . WISHTRIP בוצעה התקשרות להקמת אתר אינטרנט ייעודי לתיירות והתקשרות עם חברת הפרטים באתר עודכנו בשיתוף עם אתרי התיירות וקק"ל (מסלולים בתחומי המועצה). ביריד התיירות הבינלאומי הוקם דוכן 'תיירות עמק יזרעאל'. התבצע גיוס ואיגום משאבים. התקיימו אירועים באתרי תיירות בעמק. הופקו קמפיינים ברשתות החברתיות של המועצה, לקידום התיירות בעמק יזרעאל וכן, קמפיינים לעידוד צריכה מקומית מחקלאים ומבעלי עסקים מקומיים, בשל משבר הקורונה. עם תחילת משבר הקורונה, נערכו התאמות לצרכים השונים של העסקים. התקיימו מפגשים להנגשת מידע מהמועצה, בתחומי רישוי עסקים והוועדה המרחבית 'יזרעאלים'. נפתח קורס תיירנים, בהובלת מושב ציפורי. נחתם הסכם עם משרד יח"צ, למיתוג וקידום התיירות בעמק יזרעאל.

תוך התמקדות 2020 כוללת המשך מימוש התוכנית שהתהוותה בשנת 2021 התכנית לשנת בנושאים דחופים, הנובעים ממשבר הקורונה.

36

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker