מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

יובלי העמק

2020 עיקר פעילות יובלי העמק בשנת שמירה על איכות מים - ביצוע דיגום מי שתיה בכל היישובים ובאזורי התעשייה (למעט גזית וכפר גדעון) ומתן שרות ליישובים, כדי לשמור על איכות מים גבוהה. ייעול והקטנת פחת המים ביישובים ובאזורי התעשייה בהם המועצה .5% וחברת יובלי העמק מספקות מים, כך שהפחת לא יעלה על ביצוע שני פרויקטים חדשים:

- שדרוג כל קווי המים - מענק ספק קורס. קיבוץ כפר החורש - שדרוג כל קווי המים בעקבות מענק ספק קורס. מושב בלפוריה המשך ביצוע פרויקט בית לחם הגלילית ואלוני אבא – הקמת תחנת שאיבה לביוב וקו מאסף טיפול בפיצוצי מים, סתימות ביוב, גלישות ביוב, שבר בקו וכד'. פרויקטים עלות: | החלפה של קו ביוב מאסף ישן ושיפוץ בור אגור ושטוף | הקמת קו ביוב מאסף תמרת משך ביצוע הפרויקט: כשנה. ₪ מיליון 2 כ - שדרוג תשתיות מים וביוב. קיבוץ מרחביה 750,000 מענק: | ₪ מיליון 5 עלות: כ - | שיקום מערכת הביוב בקיבוץ הוותיק פרויקט ביוב .2020 צפי סיום: סוף שנת ₪ שיקום כל מערכת המים בקיבוץ והחלפת כל מדי המים למדי קריאה מרחוק פרויקט מים מענק רשות | ₪ 800,000 התחייבות היישוב: | ₪ מיליון 3.8 עלות: | במסגרת נוהל ספק קורס .₪ מיליון 3 המים: שיקום מערכת הביוב בכפר, תוך שמירה על בטיחותם | שיקום והקמת מערכת ביוב כפר תקווה מימון: כפר | ₪ 900,000 מענק: רשות המים | ₪ מיליון 1.7 עלות: כ- | ושלומם של הדיירים .₪ 800,000 תקווה הקמת קו ביוב מאסף חדש הפרויקט הושלם בחודש נובמבר החולף | קו ביוב חדש קיבוץ שריד .₪ 300,000 עלות: כ- תיקון פיצוצי מים. כפר החורש

37

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker