מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

ביטחון

מתנדבי ה'מתמיד' פועלים ברחבי העמק, בתמיכה שוטפת של מחלקת הביטחון, ולצדם 350 כ- יחידת כיבוי אזורית ויחידת חילוץ והצלה 'יפתח'. כולם עוברים הכשרות שנתיות לשעת חירום. יחידת הכיבוי של המועצה סייעה בכיבוי שריפות באזור. בעקבות פנייה של המועצה, משטרת ישראל הכפיפה את שוטרי מג"ב של המרחב לתחנות המשטרה הכחולות והמרחב חולק לאשכולות. לכל אשכול, שוטר מג"ב. כמידי שנה, נערך תרגיל חירום רחב היקף, בשיתוף יישובי המועצה וגורמי החירום הארציים. תכנית ההפעלה המועצתית עודכנה בהתאם ליעדי המועצה וצרכיה. בוצעה אבטחת מוסדות החינוך במועצה.

התקיים תרגיל שנתי ארצי בבתי הספר, בשיתוף הרבש"ים ביישובים. התבצע פרוייקט שדרוג מערכת הקשר לשעת חירום בין המועצה ליישובים. 04-6520100 - 24/7 מוקד המועצה ממשיך לפעול www.eyz.org.il ניתן לשלוח קריאות דרך האפליקציה ודרך אתר המועצה

! ידעת ש...

)30.09.2020( 42,363 השנה מספר התושבים בעמק עומד על

38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker