מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

אגף חינוך

אגף החינוך עמד, השנה, באתגרים מורכבים שהביאו עמם הזדמנויות לעשייה חדשנית ופורצת דרך. בעלי תפקידים חדשים נכנסו לתפקידיהם והביאו עימם יוזמות חדשות וראיה חדשה לכל נושא החינוך בעמק. אגף החינוך, שעסק בעבר רק בחינוך הפורמלי, איחד לתוכו השנה את כל המחלקות העוסקות בחינוך בלתי פורמלי: מחלקת נוער, החינוך החברתי, מחלקת הספורט ובית האמנויות. זאת מתוך שעות 24 ראיה ש"צריך כפר שלם כדי לגדל ילד" ומתוך הבנה שיש לראות את הילדים במשך ביממה, להגיע לכל ילד וילדה ולהוביל תפישה של מתן מענים חינוכיים מגוונים, ככל האפשר, ברחבי המועצה. האגף האחוד מוביל תהליכים של בחינת צרכים בתחומי החינוך השונים, בעזרת צוותי חשיבה ועבודה המשלבים בתוכם בעלי תפקידים, תושבים ואנשי מקצוע. צוות האגף מקיים , 2040 ו – 2030 עבודה מעמיקה לבחינת נושא התשתיות והבינוי של מוסדות חינוך בטווח של

כחלק מהתכנית הכוללנית ומוביל פרויקטים של חדשנות, תוך שילוב והעמקת החיבור לעמק ולמורשת, הקניית ערכים והשקעה בהכשרה וליווי של קהילת המחנכים בעמק. הגיל הרך והגנים מחלקת הגיל הרך והגנים מספקת מענה למסגרות החינוך ביישובים 6 לפעוטות ולילדים מגיל לידה ועד שנים. המחלקה מלווה את מנהלות הגיל הרך, באופן שוטף, בהפעלת מעונות היום וגני הילדים ובשיתוף

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker