מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

דוברות וחופש המידע

השנה הושק אתר חדש למועצה, כחלק מתפיסת המועצה ככלל וגישת המחלקה בפרט, לפיה יש לשמר קשר ישיר ובלתי אמצעי עם התושבים ולהנגיש עבורם את המידע, באופן המיטבי. חידשנו את מפות המועצה, בשיתוף עם מחלקת התיירות ואגף החינוך. ישובים שביקשו לחדש את לוחות המודעות המועצתיים הקיימים, נענו והתחדשו השנה 19 בלוחות שהוצבו על ידינו ביישובים, תחת הקיימים. מתחילת משבר הקורונה, מחלקת הדוברות ליוותה את מנהלי היישובים ואת התושבים בהסברה שוטפת ובהעברת מידע; הוכנו חומרים ייעודיים, סרטונים, המידע הזורם והמשתנה תורגם לאופי המרחב הכפרי, נפתחו קבוצות וואטסאפ מועצתיות לשיגור מידע עדכני, ישירות לתושבים, בזמן אמת והמידע שברשותנו מתעדכן באתר המועצה, על בסיס יומי. בהקשר זה, מחלקת הדוברות הינה חלק מצוות הקורונה הייעודי, שהוקם במועצה. למדינת ישראל, שלטים חגיגיים נתלו בכניסה לכל יישובי המועצה, 72 לקראת יום העצמאות ה- עם ברכת חג. התקיים מטס יום העצמאות, בשיתוף עם לשכת הסגנים ומטה המאבק של התושבים נגד הקמת שדה תעופה בעמק, במטרה לשמח את התושבים בחג שבו נבצר מאתנו לקיים טקסים ואירועי תרבות. בקשות שהתקבלו במסגרת חוק חופש המידע, בנושאים שונים. 30 טופלו ונענו כ- לאחרונה, הוצב שילוט הכוונה, ברחבי בית המועצה. כל זאת, בנוסף לעבודה השוטפת מול אמצעי התקשורת; מתן מענה לפניות התושבים; ניהול אתר הרשות; העלאת מודעות לנושא התנגדות להקמת שדה תעופה בעמק, לרבות השתתפות , בשיתוף עם מטה המאבק של התושבים נגד הקמת שדה 2 בוועידת המשפיעים של ערוץ תעופה בעמק; ניהול הנכסים הדיגיטליים של המועצה ברשתות החברתיות; עריכת הדיוור השבועי והפצתו; הפקת לוח השנה המועצתי, עריכתו והפצתו לכלל תושבי המועצה, עריכת הדו"ח השנתי לתושבים ועוד ועוד.

40

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker