מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

2021 אתגרים לשנת

מיגור מחלת הכלבת ומניעתה ברחבי העמק. מינוי יועץ לבניה ירוקה, לקידום ופיתוח בר קיימא של ההרחבות המתוכננות ביישובי העמק. והובלתה, וקידום תב"ע (תכניות בניין ערים) להרחבת קידום התכנית הכוללנית של המועצה היישובים. במוסדות החינוך וביישובים. תכנון ופיתוח של מתקני ספורט - מערכות פוטו-וולטאיות לייצור חשמל סולארי על מבני ציבור. המערכות התקנת "מונה נטו" יקדמו ייצור אנרגיה ירוקה, ינתקו את התלות המועצתית בחברת חשמל, ויובילו לחסכון כספי ניכר. ושיתופי פעולה עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל, להפחתת עומסי קידום פתרונות תחבורתיים התנועה בעמק. הקמת שבילי אופניים בין היישובים ובמוקדי הביקוש. בניית מסלולי תחבורה ציבורית בהתאם לצרכי התושבים. צמיחה דמוגרפית ופיתוח היישובים והמרחב: גידול משאבי הרשות. הידוק הליווי ליישובים ושימת דגש על פיתוח מענים באשכולות היישובים. תמיכה במרכזי תעסוקה אזוריים ופיתוחם. פיתוח אזורי תעסוקה. שיתוף פעולה עם רשויות שכנות. העצמת קהילות העמק: קידום הקמת ישוב חדש לצעירים בעמק. חיזוק עבודת אשכולות היישובים במועצה והרחבתה, כדי לפתח שירותים ומענים לתושבים. גיוס רכזי קהילה ליישובים נוספים במועצה. תרבות במועצה וביישוביה: קידום מופעים של הרכבי מוסיקה ויוצרים מקומיים, ביישובי העמק. קיום אירועי תרבות ואומנות. הפקת פסטיבל 'חלב ודבש' ושילוב ישובים נוספים בו. המשך עידוד פסלי העמק והנגשת היצירה במרחב הציבורי. חיזוק החקלאות, התעסוקה והעסקים הקטנים בעמק. – קידום תכנית ליישום הדרגתי . הקמת בית רב-דורי לתושבי המועצה – המשך פיתוח המותג 'תיירות עמק יזרעאל', המרכז תחת קורת גג אחת את כל תיירני תיירות העמק, בהובלת מחלקת התיירות של המועצה, למיצוב העמק כאתר תיירותי מוביל. – באתר המועצה, ברשתות החברתיות המשך שיפור הקשר עם התושבים והנגשת המידע עבורם ובמעבר לטפסים דיגיטליים, בכל תחומי העיסוק של המועצה.

43

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker