מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

אגף חינוך

פעולה עם מנהלי היישובים ואגודות החינוך. בעזרת מחלקות המועצה, קיימנו גם השנה הדרכות לצוותי החינוך בנושאים פדגוגיים-התפתחותיים, הקול ההורי, איכות הסביבה, אמנות, בריאות, בטיחות ומנהלה. מחלקת הגיל הרך והגנים מכבדת

את האקולוגיה היישובית של כל קהילה, משמרת אותה ומשלבת בתוכניות העבודה את אורחות החיים של היישוב. גם השנה, נהנו ילדי הגנים הבוגרים מסל תרבות איכותי, בתוך הגן ומביקור מודרך במוזיאון. במסגרת העיסוק במלאכות קדומות, כל גן קיבל שי סמלי: נול ל"טווית" חלומות. משבר הקורונה אתגר גם את צוותי הגיל הרך והגנים. תמכנו במסגרות החינוך בהתמודדות עם הילדים, הצוותים וההורים בעתות סגר ובזמני בידוד. הפקנו חוברות פעילות לילדים, ציידנו את כל הגנים בחומרי ניקוי וחיטוי וסופקשילוט מותאם עם כללי התנהגות לשמירה על ההיגיינה וההנחיות. לראשונה, הופעלו בקיץ 'גנים של החופש הגדול' בגני הילדים ברחבי המועצה, במחיר מסובסד.

גנים במסגרת קול קורא 'הגן העתידי', 4 בתחום הבינוי, עוצבה סביבת הגן ב- מעונות יום חדשים ושני גנים של משרד החינוך. 4 נבנו

נמשיך ללוות את מערכות הגיל הרך ולהיות אוזן קשבת ויד תומכת להתמודדות בגזרות השונות. נפעל בשיתוף פעולה מקצועי, כשטובת הילדה והילד לנגד עינינו ולמען יצירת קהילה של מחנכים ומחנכות מובילה ומתמחה בגיל הרך.

ילדים 3,700 מערכת הגיל הרך בעמק מונה כ- ! ידעת ש...

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker