מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

אגף חינוך

בתי ספר יסודיים, על יסודיים, חינוך מיוחד וקידום נוער בתי הספר הוציאו לפועל את מתווה החירום של הלמידה מרחוק, כחלק ממשבר הקורונה. מנהלות ומנהלי בתי הספר התמודדו עם מציאות שהשתנתה מידי יום, אשר חייבה היערכות יומיומית לסביבה ולהנחיות שמשתנות תדיר. הלמידה במתווה קורונה חייבה, ועדיין מחייבת, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא, הדרכת צוותים ללמידה מרחוק ומתן מענים חברתיים רגשיים, מרחוק, לצוותים ולתלמידים. המנהלים העמיקו, השנה, את החיבור לקהילות במסגרת פרוייקט המיח"מ, שיזם אגף החינוך. - מרכז יישובי לחינוך משלים, הנו המענה הנכון והמתאים למצב הלמידה מרחוק והיעדר המיח"מ יכולת לפעול בבתי הספר. במסגרת המיח"מ גויסו, בכל ישוב, רכזים במימון המועצה, שתפקידם לבנות מערכת משלימה ביישוב ללמידה מרחוק של בתי הספר, בתיאום עם בתי הספר. הפרויקט כולל מגוון תכנים ותכניות חוץ, המופעלות על ידי מתנדבים ביישובים ומייצרות פעילות לימודית מעשירה, ערכית וחווייתית לילדים, הנמצאים בבתיהם. מורים מבתי הספר התיכוניים הגיעו אל היישובים ללימוד של"ח, ספורט ולקיום מפגשים חברתיים עם התלמידים, פנים מול פנים. בני ובנות נוער מבתי הספר התיכוניים הופנו, כחלק משעות המעורבות החברתית, לחונכות של צעירים במיח"מ, עזרה בלימודים והעברת פעילות הפגתית. אגף החינוך ליווה את מנהלות ומנהלי בתי הספר בעמק, בהתמודדות המורכבת וסיפק מענים מגוונים של שעות לימוד לבתי הספר היסודיים, תקציב להכשרת חללי למידה ביישובים, גיוס מחשבים ואמצעי קצה ללמידה מרחוק, במגוון קולות קוראים ופרויקטים של 'מחשב לכל ילד'. חינוך מיוחד השנה, נפתחו כיתות חינוך מיוחד נוספות בבית הספר 'שגיא' בשריד וב'עמק המערבי' ביפעת וכיתה חדשה בבית הספר המיוחד לחינוך 'קישון' ברמת דוד. בכוונתנו לתת מענה לילדי החינוך המיוחד בתחומי המועצה, ככל האפשר, על ידי פתיחת כיתות נוספות, בשנים הקרובות. ועדות אפיון וזכאות לילדים שלומדים במסגרות החינוך המיוחד, או משולבים 250 התקיימו כ – בכיתות הרגילות עם סיוע ותמיכה. במהלך משבר הקורונה, ניתן מענה לילדים המשולבים בבתי הספר, גם בתקופות הסגר. קידום נוער השנה, נפתחה תכנית היל"ה של קידום נוער, בנהלל. התכנית מיועדת לנערים ונערות, שלא מצאו 12 את מקומם במסגרת בתי הספר התיכוניים, ועמדו על סף נשירה. התכנית מאפשרת להם לסיים שנות לימוד ולגשת לבחינות הבגרות על פי יכולתם וזאת, תוך ליווי אישי צמוד של צוות התכנית. עד כה, נערים ונערות מהעמק שנזקקו לתכנית זו, נאלצו לנסוע למגידו או לגבע. מהשנה - גם אצלנו!

! ידעת ש...

תחנות אוטובוס לתלמידים 400 בכל המועצה יש כ-

6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker