מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

שירות פסיכולוגי חינוכי שפ"י -

פסיכולוגים, אשר נותנים מענה למסגרות 30 השירות הפסיכולוגי של עמק יזרעאל מונה החינוכיות החל מגיל הגן, דרך בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ומהשנה, גם לבתי הספר התיכוניים. ייעודו של השירות הפסיכולוגי החינוכי הוא לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש בעבודת הפסיכולוגיים ברמת מערכת החינוך, הקהילה והמשפחה בעתות שגרה, משבר וחירום. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך ולגורמים הקהילתיים, לצורך הערכת הצרכים והתאמת דרכי ההתערבות, בכל הרמות. השנה החולפת לוותה באתגרי השגרה המוכרים, לצד משבר הקורונה, שנותן את אותותיו גם בימים אלו. צוות השירות למד ולומד, כל העת, כיצד להעניק שירות מותאם לימים משתנים אלו. שאלונים שהופצו בקהילה לימדו אותנו על הצרכים והקשיים שתקופה זו מציפה, ובעזרתם אנו מספקים מענים ייחודים ומותאמים. מענים אלו ניתנים במסגרות החינוכיות, באמצעות הדרכות פתוחות וייעודיות בנושאים ZOOM וליווי הצוותים החינוכיים, ההורים והתלמידים וכן, בהרצאות רלוונטיים, סרטוני הדרכה, ואגרות מידע. אנו מבינים כי התקופה הזו אינה פשוטה ומורכבת לכולם, ולכן אנחנו כאן לתת מענה. .04-6520063 : ניתן להשיג אותנו בטלפון ובוואטסאפ

ילדים 5,088 בבתי הספר היסודיים ישנם ילדים 5,938 ובבתי הספר העל יסודיים ישנם

! ידעת ש...

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker