מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

נוער וחינוך חברתי

מחלקת הנוער מובילה ופורצת דרך בתחומה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות, המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, בחירה, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, תרומה לחברה וצמיחה אישית. המחלקה פועלת בשותפות יחד עם מערכות יישוביות, מועצתיות וארציות, למימוש חווית התפתחות והעצמה של בני הנוער, למתן שירותים איכותיים בתחום החינוך החברתי, כמענה לצורכי בני הנוער והקהילות, הן ברמה המועצתית והן בזו היישובית. המטרות שהיו לנגד עינינו, בשנה החולפת "; הגעה לבני נוער נוספים, שלא היו מוכרים לנו עד 1 חיזוק המותג "נוער עמק יזרעאל – נוער כה; הגברת הסנכרון בין כל מחלקות המועצה, הנותנות שירות כחינוך חברתי; שימור וחיזוק הקשר בין מחלקת נוער לרכזי הנוער; חיזוק הקשר עם המערכות היישוביות וחיזוק תחום החינוך החברתי; עבודה לפי תכניות עבודה חודשיות ברמת רכזי המחלקה ורכזי הנוער; שימור מסורות, תוך עשייה בטוחה ורלוונטית לבני הנוער; הגברת שיתוף הפעולה עם בתי הספר; שינוי שיטת השכר לרכזי הנוער ותקנון פעילות התנועה והחינוך החברתי בכל ישוב; הגדרת תהליכי העבודה של התנועה – ישוב – מועצה; חיבור בני הנוער לעמק, "ברגליים" – היכרות פיזית עם שבילי העמק; הטמעת מחלקת הנוער בתוך האגף לחינוך חברתי. במועצה חמישה ארגונים ותנועות נוער תוכנית 'אתגרים' לחברה הערבית הכנה לשנת שירות היכרות עם שביל יזרעאל – קק"ל הפעלת מועדוני נוער ליווי מערכות נוער יישוביות הכשרת רכזי נוער ומנהלי חינוך לתפקידם ביישובים שימור מפעלים אזוריים מסורתיים והקמת חדשים חיזוק תנועות הנוער במרחב המועצה – בני המושבים, התנועה החדשה, בני עקיבא, השומר הצעיר ונוע"ם קיומן של פעילויות אזוריות וישוביות מותאמות למגפת הקורונה – הפעלה מקוונת

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker