מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

נוער וחינוך חברתי

;2020 המטרות לאורן פעלנו בשנת '1 העצמת פעילות תנועות הנוער השונות וחיזוק המותג 'נוער עמק יזרעאל נוער העצמת הפעילות היישובית באמצעות הכשרת רכזי ורכזות הנוער ומנהלות החינוך החברתי ביישובים התאמת תכנית יישובית לכל מערכת חינוך מקומית חתירה מתמדת להגעה אל כל הילדים, הילדות, הנערים והנערות – פעילות חברתית לכולם שאיפה לתיאום וסנכרון מתמיד עם בתי הספר השונים חיבור הילדים והנוער לעמק יזרעאל – באמצעות שביל יזרעאל בחינה מתמדת של הפעילות המוצעת על ידי המחלקה שתהא ערכית ורלוונטית לילדים ובני נוער בשנה הבאה; נמשיך להביא את תנועות הנוער אל קדמת ה"במה" נמשיך בניסיון המתמיד להתאים תכניות יישוביות לכל מערכת חינוך נוביל קדימה, בחתירה המתמדת, על מנת להגיע אל כל הילדים והנוער עם פעילות חברתית ספורט, אולפנה, תנועה וכל פעילות אחרת

כחלק מהמענים שפותחו לצרכי השעה בעקבות נגיף הקורונה, המועצה הקימה מרכזי חינוך משלים ביישובי המועצה

! ידעת ש...

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker