מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

ונוער ילדים

בשנה הבאה;

נמשיך להגיע לכל ילד וילדה נער ונערה '1 חיזוק המותג 'נוער עמק יזרעאל נוער נמשיך בשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בפעילויות וטיולי המחלקה כחלק ממערך הילדים והנוער הגדלת שיתוף הפעולה עם היישובים באמצעות פורום ועדות חינוך ונוער קידום ושיפור שיתוף הפעלה וממשקי העבודה עם בתי הספר היסודיים והתיכונים נמשיך לקדם ולחזק את תנועות הנוער ביישובים שימור יחסי העבודה ושיתופי הפעולה עם מחלקות המועצה השונות

צילום: ענת חרמוני

8

Made with FlippingBook - Online catalogs