תרבות בעמק - שבט -אדר תשע"ח - פברואר 2018

ת ר ב ו ת

ב ע מ ק שבט-אדר תשע"ח פברואר 2 0 1 8

שייקספיר מאוהב

2018 ĤČđĤčĠ ģĚĞč ĦđčĤĦ הרפתקאות דוד אריה והמכשפה חמתותה הבימה התיאטרון הלאומי

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker