תרבות בעמק - ספטמבר - אוקטובר - 2017

מופע בינלאומי

24. 11 . 17 , שישי vocal sampling

ĦđĘđģĐ ĦĤĒĞčđ ĐĚĕĐďĚ ĦđĕĘģĕĝđĚč ĞĢčĘ ĕďė ĐčđģĚ đĜĕĘČ ĐĞĕĎĚĐ ĐĘĠČģ-Č Ħĕĕĥĕĥ ĐčĐČĐ ĕĤĕĥ ,ĐĝĘĝĐđ ěđĝĐ ĕčĢģĚ ,ĐďĕģĤĚĐ ĦĕĜčđģĐ ĐģĕĝđĚĐ ĦČ ďčĘč ęĕĕĥđĜČĐ .ęĕĜĚĒĐ ĘėĚ ęĕĘđďĎĐ ęĕĜčđģĐ ęĕĔĕĐĘĐ ĦČđ ,đĤĘđčĐ čĢģĚč ęĕĎđĜĐ ĐĚĕĐďĚ ĦĕĘČģĕĝđĚ Đĕđđē ,ĕĥđĜČĐ ĘđģĐ ĕĢĕĤĞĚ ĘėĘ ,ĦĕĜčđģĐ ĐģĕĝđĚĐ ĕčĐđČ ĘėĘ מוסיקה קובנית "הקול הוא הכל" אולם המופעים יפעת www.eyz.org.il 04-6040575 : כרטיסים

עוד הפתעות בהמשך העונה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online