תרבות בעמק - ספטמבר - אוקטובר - 2017

אורח בלתי צפוי - מלאך האור אוצרו יה של התזמורת

אורח בלתי צפוי - מלאך האור

11:00 ,19.1.2018 , שישי

20:00 ,30.5.2018 , רביעי

בחירת הקהל

כוכב עולה

20:00 ,3.5.2018 , חמישי

20:00 ,28.6.2018 , חמישי

13 2017 ĤčđĔģđČ-ĤčĚĔĠĝ ģĚĞč ĦđčĤĦ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online