תרבות בעמק - ספטמבר - אוקטובר - 2017

בעמק

ערב הוקרה למתנדבי עמק יזרעאל והענקת פרס העמק ע"ש גדעון צימבל ז"ל

ĦĞĠĕ ęĕĞĠđĚĐ ęĘđČ | 15.11.2017 ,ĕĞĕčĤ :ĦĕĜėĦč ĦđĝĜėĦĐ 19:30

»¯Áǵ¸ ƽÁ ɸǴµ¯³ ³ÅÁ´½³ È¯Ç ÇÅ° »¸¸¯ É´ºÇ° ³¶´´Ç³ ²ÇȽ É´°²¿É³ ¼´¶É ɸµ´¶½ ɶÆý ¾¸»´À¯ É»¸¸¯ ƽÁ» dz ¼¸¶¸»È³ ĴǸ½ ¸»¸°´½´ ¸½¸Æ½ ƽÁ» dz ÉÉ´½Á» » µ »°½¸Å ¾´Á²± È Á ƽÁ³ ÀÇà ÉÆ¿Á³

"ĦđĤĥđĘĥĐ" :ĞĠđĚ ęĞĠ Ęĥ ęĕĘđďĎĐ ĦđĕĥĕĘĥĐ ĕĤĕĥ ĞčĎ ĘėĕĚđ ,ĕĘČđĚĥ ĒĤ ,ęĤđė ĐĕČ 20.10.2017 ĖĕĤČĦĘ ďĞ ĦĚďģđĚ ĐĚĥĤĐč ĦĜĦđĚ ĦđĠĦĦĥĐĐ anaty@eyz.org.il 04-6520702 ęĕčďĜĦĚ ĦĘĐĜĚ ,ěđĤĕ ĦĜĞ :ęĕĔĤĠĘ

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online