תרבות בעמק - ספטמבר - אוקטובר - 2017

בעמק

ערב הוקרה לוותיקי העמק ąāďāĒý ąāÿĐþøĄ ûĐđĆü ĒăāĆĒùý ċýĒāđù ąāāďĒĆ ùĐĊü ĞĤĒĚ ęĕĞĠđĚĐ ęĘđČ | 19:00 ,5.9.2017 ,ĕĥĕĘĥ אושיק לוי "ĤčėĚ ĐĒ" ĞĠđĚč doritd@eyz.org.il ĘĕĕĚč đČ 0 ĐēđĘĥ 04-6520103 ěđĠĘĔč ĐĚĥĤĐ 27.8.2017 ĖĕĤČĦĘ ďĞ 15:00-13:00 ĦđĞĥĐ ěĕč !ďčĘč ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐč - ęđĘĥĦ ČĘĘ ĐĤģđĐĐ čĤĞĘ ĐĝĕĜėĐ ěĚĒđĚ ĤđčĕĢĐ

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online