תרבות בעמק - ספטמבר - אוקטובר - 2017

א ו לם המ ו פע י ם י פעת

תיאטרון הקאמרי כטוב בעיניכם

תיאטרון באר שבע אבודים ביונקרס

17:30 ,15.2.2018 , חמישי | 20:30 ,14.2.2018 , רביעי

17:30 ,25.1.2018 , חמישי | 20:30 ,24.1.2018 , רביעי

ההצגה חייבת להיגמר

תיאטרון הקאמרי אויב הציבור

תיאטרון בית ליסין

17:30 ,14.6.2018 , חמישי | 20:30 ,13.6.2018 , רביעי

17:30 ,31.5.2018 , חמישי | 20:30 ,30.5.2018 , רביעי

5

2017 ĤčđĔģđČ-ĤčĚĔĠĝ ģĚĞč ĦđčĤĦ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online