תרבות בעמק - ספטמבר - אוקטובר - 2017

צילום: גדי דגון

צילום: דגנית ניקי ארטמן

שתי מערכות לעיוור

– בכורה 2018 רעש לבן

להקת המחול רועי אסף

להקת המחול ורטיגו

20:30 ,8.2.2018 , חמישי

20:30 ,22.3.2018 , חמישי

7

2017 ĤčđĔģđČ-ĤčĚĔĠĝ ģĚĞč ĦđčĤĦ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online