מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

02

01

זוהר יולס

מושב מרחביה

052-3234810 jolleszohar@gmail.com

01

כלי קרמיקה ו"כמיהות" אבן וקרמיקה יודאיקה ₪ 40-180 מחיר פריטים זעירים כתובים ביד

"כמיהות" 02

₪ 40-70 מחיר

11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker