מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

טל באר טלטול מוצרי עץ ייחודיים בעבודת יד

אלון הגליל

054-4404058 talbaer6@gmail.com

01

מתלה עץ עם שם ₪ 130 מחיר רעשן עץ לתינוק ₪ 130 מחיר

02

ציור על עץ ממוחזר ₪ 400 מחיר 03

f

12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker