מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

טל עבודות יד טל הרץ

הושעיה

050-8525184 talhertz94@gmail.com

01

מגן ראש לתינוק נחשוש ₪ 110 מחיר

רקמה ממוסגרת ₪ 90 מחיר שמיכת תינוק 02 03

פיקה או פליז

₪ 80

מחיר

f

13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker