מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

02

01

טל קדם

חנתון

תפילות וברכות מעוצבות בכתיבה ייחודית ס"מ. 15X21 גלויה / מגנט / הדפסה על עץ. גודל ₪ 190 עץ | ₪ 120 מגנט | ₪ 90 גלויה 01

054-8182497 talowy@gmail.com

כתיבת תפילה / ברכה בעיצוב אישי

מתנה רוחנית אישית

וייחודי והדפסתה על גלוייה או עץ ₪ 510 עץ- | ₪ 420

02

גלויה-

f

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker