מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

יעל צפריר

גבת

050-2035507 dany1117@gmail.com

תכשיטי כדים וצבעים

מחיר בהתאם להזמנה אישית

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker