מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

אולפן הקלטות יפעתקול

יפעת

מיכה להמן 052-2737901 yifatkol@gmail.com

הקלטה באולפן מקצועי לשעת אולפן ₪ 200

מחיר

f

17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker