מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

ליאורה אברבנאל

אחוזת ברק

054-5640707 lajewelry148@gmail.com

01

בטורקיז ופנינים עגילים ארוכים תלויים ₪ 157 מעוצבים בזהב וקריסטלים עגילים אתניים ₪ 150 מחיר בסגנון אתני עגילים בשחור / לבן וזהב ₪ 150 מחיר

מחיר

02 03

אתר

18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker