מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

01

02

מיכל חומסקי

קיבוץ שריד

050-7296413 michal@chomsky.me

01

ס"מ

40 פיוזינג קוטר קערת זכוכית ₪ 200

מחיר

ס"מ 25X20 פסיפס זכוכית תמונת נוף ₪ 75 מחיר

02

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker