מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

01

02

NOGAtouch nogaline נגה תמיר-בועזון

יקנעם מושבה

050-3677700 nogatouch1@gmail.com

01

צילומי משפחה, ילדים, בוק בת-מצווה NOGAtouch

ותדמית

מחיר משתנה איור קווי מתמונה Nogaline ₪ 150 מחיר

02

f

i

23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker