מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

ססיליה תמיר

קיבוץ יפעת

052-2206283 cecilia.tamir@gmail.com

01

ס"מ 26 חימר, עבודת יד קוטר צלחת הגשה עלים ₪ 150 מחיר

ס"מ 18 ס"מ / 15 חימר, עבודת יד

צלחת הגשה או תליה ₪ 80 מחיר

02 03

ס"מ 15 חימר, קוטר

קעריות מגוון צבעים ₪ 40 מחיר

f

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker