מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

עופר רינגר

גבעת אלה

052-8286564 ofer53@netvision.net.il

01

משרביות, יצירות אומנות לבית, שלטים ₪ 200-500 מחיר מגוון שעונים אמנותיים ויחודיים ס"מ 50 ס"מ– 20 בגדלים שונים ₪ 250-500 מחיר האות לפי דרישת לקוח

02

משטח לכלי חם 03

אתר

₪ 100-200 מחיר

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker