מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

ענת חרמוני

קבוץ שריד

052-3561675 anathermony63@gmail.com

תמונה מודפסת על אלומיניום

₪ 240 מחיר ₪ 290 מחיר ₪ 390 מחיר

ס"מ 30X30 גודל ס"מ 30X40 גודל

ס"מ 40X60 גודל

אתר

29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker