מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

אורלי אייש

בלפוריה

052-6414472 orly.ayash@gmail.com

01

עם שם והגדרה של המילה התחלה מחזיק מפתחות ₪ 30-45 מחיר עם מילה טובה/חג שמח עציץ מפחיות ממוחזרות ₪ 30-45 מחיר עם מילה טובה

02

מארז מפחיות ממוחזרות ₪ 75-95 מחיר 03

f

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker