מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

01

02

03

רחל אהרון

הושעיה

054-5797036 rachela360@gmail.com

01

20/30 תחריט אקוטינטה גודל 1 אבטיח ₪ 200 מחיר 15/15 תחריט אקווטינטה גודל

רימונים

02 03

₪ 150 מחיר

20/30 תחריט אקווטינטה גודל 2

אבטיח

₪ 200

מחיר

f

31

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker