מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

01

02

03

שלומית אתגר

בית לחם הגלילית

050-5441577 etgar@netvision.net.il

01

תחריט אקווטינטה ₪ 450 מחיר ס"מ ממוסגר 10X10 גודל

תחריט טכניקה משולבת מתוך סדרה, ₪ 750 מחיר ס"מ ממוסגר 15X20

מעוף

02 03

גודל

מתוך סדרה תחריט טכניקה משולבת

שוטפת הכלים

₪ 750 ס"מ ממוסגר מחיר 15X20

34

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker