מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

שרית רשף

תמרת

052-3601742 saritmics@gmail.com

01

ס"מ 5 ס'"מ גובה 29 - 26 קוטר תבנית לאפיה והגשה

בגוונים שונים. אפשרות להזמנה אישית ₪ 180-300 מחיר

02

בנויה כשתי קערות הגשה קדירה לאפיה בתנור ₪ 400 מחיר מ"ל 550 - 300 בגוונים ונפחים שונים

ספלים 03

אתר

₪ 55-80 מחיר

35

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker