מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

01

02

03

אומנות בחוטי ברזל תמר חדד בית וגעגוע ₪ 370 מחיר זוג לוטוסים ₪ 440 מחיר זר פרחי אביב ₪ 420 מחיר 01 02 03

הסוללים

054-7469987 tamargabriely@gmail.com

f

36

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker