מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

אילנה גבאי

מושב מרחביה

054-9938938 ilanagabaysrt@gmail.com

01

38/29 , ילד 50/20 מידות: ילדה ביישנים ₪ 1,900 מחיר 40/20 , ילדה 45/25 מידות: ילד

ילדי גמדים 02

₪ 1,200 מחיר

20/30 , ילדים 38/25/40 מידות: מבוגר

כפריים 03

₪ 1,800 מחיר

f

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker